ATK gør ståltransporten lidt grønnere

Nu har ATK reduceret sin CO2-udledning med yderligere 31 tons pr. år

I 2021 tog ATK 750 m2 solceller i brug. Det var et af virksomhedens første store skridt på vejen mod at gøre virksomhedens daglige drift 100 % CO2-neutral i 2025. 

Nu har ATK taget endnu et stort skridt fremad mod målet og installeret 7 klimavenlige varmepumper til opvarmning af kontor og lagerfaciliteter. Dette tiltag alene reducerer virksomhedens årlige CO2 -udledning med intet mindre end 31 tons pr. år.   

– I hverdagen oplever vi ofte, hvordan vores flade struktur og korte beslutningsprocesser giver gevinster for vores kunder og samarbejdspartnere – ikke mindst, når der sker ændringer ude i verden, som påvirker opgaverne og mulighederne. Nu kunne vi også selv høste fordelene ved den handlekraft. I slutningen af 2021 kunne vi se, hvordan de stigende energipriser gjorde det interessant at fremrykke vores planer om at udskifte vores gasfyr til mere klimavenlige varmepumper. I løbet af årets første måneder er det lykkes os at afsøge markedet for mulige løsninger, træffe den endelige beslutning om løsning, få installeret løsningen og taget den i brug, siger Frederik F. Jeppesen, som har ansvaret for virksomhedens grønne omstilling sammen med Asger Christophersen. 

Nu varmer den grønne omstilling lidt ekstra

Selvom beslutningen om at fremrykke investeringen blev truffet allerede i slutningen af 2021, så indrømmer ATK gerne, at den varmer lidt ekstra nu. 

– Da vi traf beslutningen, havde vi ingen forventninger om, at der ville udbryde krig i Europa, men vi vil da være ærlige at sige, at vi nu er ekstra glade for, at vi fremadrettet ikke har brug for gas i vores daglige drift, siger Asger Christophersen. 

Omkring halvdelen af den el, der skal bruges til driften af varmepumperne, vil komme fra virksomhedens egne solceller, som også leverer ud på det fælles elnet. Til gengæld anvender ATK el fra det fælles net, når solcellerne – eksempelvis i vinterhalvåret – ikke kan levere nok strøm til virksomhedens aktiviteter. 

Følg ATKs grønne omstilling på LinkedIn.  

Som en af Danmarks førende speditører indenfor ståltransporter er vi vant til at levere som aftalt. Siden vi blev grundlagt i 1966, har vi haft fokus på at gøre tingene bedst muligt for vores kunder og samarbejdspartnere.

Vi samarbejder med nogle af Danmarks – og Europas – bedste aktører inden for stålindustrien, hvor der ikke er mange nemme genveje til den grønne omstilling. Produktion, bearbejdning og transport af stål er energikrævende operationer, der ikke uden videre kan omstilles til grønne brændstoffer og energiformer.

Derfor ser vi hos ATK en opgave i at bidrage med det vi kan, for at kæden af operationer inden for stålindustrien bliver så grønne og klimavenlige som muligt. Vi har derfor lagt en grøn strategi, som sikrer, at vi senest i 2025 driver vores domicil på Korsvej 9, Kolding 100 % CO2-neutralt.

Det omfatter blandt andet:
  • 750 m2 solceller – er allerede implementeret, hvilket betyder at vores kontorfaciliteter i dag drives af 100 % bæredygtig energi.
  • Løbende udskiftning af gaffeltrucks og personbiler til 100 % el-drevne modeller.
  • Oprettelse af el-ladestandere på vores adresse, således vi har 100 % kontrol over, at strømmen vi lader med, er produceret bæredygtigt – helt uafhængigt af vores lokale forsyningsselskab.

Hertil kommer, at vi driver vores grønne arealer miljøvenligt, vi affaldssorterer, og vi tænker før vi printer. Med mange små skridt kommer vi et langt stykke i den grønne retning.

Sammen gør vi stålindustrien grønnere!

Psst: Vil du vide mere om vores grønne tiltag?
Følg vores grønne omstilling på LinkedIn.